بدون شک هیچ کدام از ما انسان ها از لحاظ رفتاری و فرهنگی کامل نیستیم و هر کدام عیب هایی داریم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. عیب هایی که شاید به نظر خودمان معمولی باشد و اهمیتی نداشته باشد یا همگانی باشد و فکر کنیم در جامعه به چشم نمی آید. ولی می توانیم با تفکر به آنها و سعی در تجدید رفتارهای بعضا زشت مان! فرهنگ خود را بهتر و غنی تر از گذشته کنیم که این تغییرات مطمئنا تاثیری مثبت، ولو اندک، در خود، خانواده و جامعه مان خواهد داشت. پس بیایید از خودمان شروع کنیم.

- صف نانوایی را رعایت کنیم
- کار درست را انجام دهیم حتی اگر مسخره شدیم
- روبروی ایستگاه اتوبوس پارک نکنیم
- قرار نیست تک تک لحظاتمان را در اینستاگرام با دیگران شریک شویم
- از درستی مطلبی که برایمان ارسال شده مطمئن شویم
- تجربیات زندگی خود را بنویسیم
- اهانت به دیگران کاری از پیش نمی برد
- در پله ها و راهرو ها آرام حرکت کنیم
- خشم مهار شدنی است
- همیشه برای تبدیل <<شما>> به <<تو>> فرصت داریم
- تفاوت سلیقه ها رابپذیریم
- خوش حساب باشیم
- آدمسی که روی زمین می اندازیم گاهی موجب مرگ یک پرنده می شود
- در مورد همسر دیگران نظر ندهیم
- عابر پیاده، چاله ی آب، سرعت و دیگر هیچ!
- کفش ها را جفت کنیم
- در وسایل نقلیه عمومی به اندازه ی خود فضا اشغال کنیم
- 5 دقیقه قبل از موعد قرار در محل حاضر شویم
- گفتگوی خارج از چهارچوب ادب، نشانگر صمیمیت بین دوستان نیست
- سرفه و عطسه افراد دست خودشان نیست
- ارسال مکرر درخواست دوستی نوعی مزاحمت است
- وقتی کارمان با کسی تمام شد رفتارمان تغییر نکند
- ورود به آلبوم خاطرات دیگران برای آنان خاطره انگیز نخواهد بود
- موش ندوانیم
- آرام صحبت کنیم
- مراعات فرد خوابیده را بکنیم
- با بردن فرزندان خردسال خود به سالن سینما و تئاتر، ناخواسته مزاحم دیگران می شویم
- صفحه ی ورزشکاران محل مناسبی برای ابراز احساسات نیست
- دل خوری ها را مطرح کنیم، البته به شیوه ای معقولانه!
- کوتاه آمدن برابر با کم آوردن نیست
- تصادف کردیم... خب!؟ صبر می کنیم تا پلیس برسد
- خنده، کم هزینه ترین هدیه گران بهایی است که به دیگران می دهیم